MILJÖPOLICY

Hissgardinonline.se jobbar med en strikt miljöpolicy för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har som mål, att klimatkompensera allt vi orsakar vår miljö.
Vår miljöavdelning jobbar hårt med att räkna ut vårt koldioxidutsläpp vi orsakar under produktion, i fabriken, lager, och under transporterna. Vi klimatkompenserar, genom att investera i flera projekt runt om i världen. Det betyder att vi lämnar ett neutralt klimat fotavtryck (neutral carbon footprint)

Vi tror att det är fullt möjligt att skapa ett vackert hem till en rimlig summa, i bästa kvalitet, i fabriker inom Europa och samtidigt bevara vår miljö. Vi vill lämna efter oss en planet i ett bättre skick än hur vi fick den, till våra barn och barnbarn.